Uruchomienie nowej produkcji

Dzięki realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działania 3.2. Innowacje w MŚP pt. „Wzrost przedsiębiorczości przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji i wprowadzenie nowego produktu na rynek” 

Wniosek nr: WND-RPSL.03.02.00-24-015D/17-001

uzyskaliśmy wsparcie w zakupie maszyny do zatapiania krawędzi płyt polipropylenowych i właśnie uruchomiliśmy ich produkcję